Usluge

Osnovne usluge

Paket osnovnih usluga podrazumeva:

  • Celodnevni boravak deteta u ustanovi
  • Četiri obroka – doručak, ručak i dve užine
  • Učešće deteta u svim školicama koje obuhvata osnovni program u skladu sa njegovim uzrastom – Razmrdavanje, Drugi i ja, Pričalica, Mozgalica, Svet kreativnog stvaralaštva, Čarobni akordi za sreću, Al’ je lep ovaj svet, U vrtu različitosti, Nemaju sve učionice zidove
  • Časove engleskog jezika
  • Radionice sa logopedom
  • Razvojno savetovalište
  • Konstantno praćenje psihofizičkog napretka deteta i edukativnog razvoja u vrtiću od strane stručnih saradnika psihologa, pedagoga, logopeda.
Usluge

Dodatne aktivnosti