Subvencije

Subvencije

KAKO OSTVARITI PRAVO NA SUBVENCIJE?

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) ostvaruju:

 1. Roditelji koji su državljani Republike Srbije
 2. Roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda
 3. Roditelji čije dete nije upisano u državni vrtić
KORACI KOJI SLEDE NAKON DOBIJANJA ODBIJENICE
 • Sa odbijenicom, odnosno potvrdom da dete nije primljeno u državni vrtić, roditelji dolaze u privatnu predškolsku ustanovu “Šumice” i potpisuju Ugovor o boravku deteta u Ustanovi.
 • Tom priliko potrebno je da dostavite:
  • Original potvrdu predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta, tj. da je odbijeno prilikom upisa u državni vrtić
  • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete
  • Fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva
  • Fotokopiju lične karte (izvod iz čitača) podnosioca zahteva, odnosno fotokopiju potvrde o stalnom nastanjenju na teritoriji Grada Beograda za stranog državljanina ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Beograda
  • Popunjen zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova (možete ga preuzeti sa sajta Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, ili dobiti u PU ”Šumice” na licu mesta)
 • Nakon potpisivanja Ugovora sa PU “Šumice” i dostavljenih navedenih dokumenata, vrtić za Vas predaje svu gore navedenu dokumentaciju u Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu koji se nalazi na adresi Kraljice Marije 1/XVIII.
 • Rešenje o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, roditelj će dobiti na kućnu adresu
 • PU „Šumice“ biće u obavezi da na kraju svakog narednog meseca podnosi propratnu dokumentaciju, na osnovu koga će se računati iznos novca koji će se refundirati roditeljima.
DODATNE INFORMACIJE

Skupština Grada Beograda je donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (privatne predškolske ustanove sa verifikacijom Ministarstva prosvete RS), koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 50/2018. godine.

Odluku možete pronaći na linku http://www.beograd.rs/images/file/1553b22363083425ae87647a96c2b8d4_3104209920.pdf

Prema ovoj odluci roditelju će biti isplaćeno 80% iznosa (22 361, 60 din) od ekonomske cene koja iznosi 27 952, 00 din, a roditelj je u obavezi da učestvuje u plaćanju 20 % (5 590,40 din) ekonomske cene.