Dodatne aktivnosti

Individualni časovi stranih jezika

Program individualnih časova stranih jezika se prilagođava mogućnostima i interesovanjima deteta. Iskustvo i praksa su pokazali da je optimalno vreme za početak učenja stranih jezika predškolski uzrast.

Mališani će moći da pohađaju intenzivnu nastavu engleskog, francuskog, nemačkog, ruskog, uz predavače koji su diplomirani profesori stranih jezika. U zavisnosti od afiniteta dece, na raspolaganju su intenzivni individualni časovi sa programom prilagođenim deci uzrasta od tri do šest godina.

Trajanje pojedinačnog časa je 45 minuta.

Grupni časovi stranih jezika

Funkcija programa stranih jezika je da deci pruži mogućnost za socijalizaciju, razvoj sklonosti i interesovanja za strane jezike i negovanje jezika i kulture drugih naroda u skladu sa psihofizičkim mogućnostima dece. U ranom uzrastu deca spontano usvajaju strani jezik, po istom principu po kojem usvajaju i maternji. Spoznajući predmete iz svoje okoline, te iste predmete imenuju na jeziku koji čuju, ne praveći razliku da li je to strani ili maternji jezik. Metode i sredstva koja se koriste u realizaciji programa stranih jezika prilagođene su dečijim mogućnostima, zanimljive su, podstiču učenje na prirodan i intuitivan način. Deca strane jezike usvajaju kroz igru, pesmu, recitaciju i glumu i spontano postaju poznavaoci stranih jezika.

U okviru redovnog programa deca uče engleski jezik. Sva deca u vrtiću koja su savladala maternji jezik i koja su starija od tri godine uče engleski jezik. Dinamika nastave je 2 časa nedeljno u trajanju od 30 minuta.

U okviru dodatnih grupnih časova deca imaju mogućnost da uče nemački, francuski i ruski.

Individualni časovi sa logopedom

Tokom individualnih časova sa logopedom deci se pruža profesionalan logopedski tretman koji obuhvata intenzivnu stimulaciju govora uz pomoć različitih vrsta aktivnosti.

U okviru logopedskih tretmana radi se na ranoj govornoj stimulaciji, razvoju opsega pažnje, razumevanju govora, adekvatnoj upotrebi gramatičkih kategorija, pravilnom izgovoru glasova, razvoju asocijativnog mišljenja, razvoju grafomotorike, razvoju logičkog mišljenja, predčitačkim i predpisačkim sposobnostima, kao i pravilnom disanju, ritmu i tempu govora.

Saradjujemo sa Logopedskim centrom Pričalica.

Trajanje pojedinačnog časa je 45 minuta.

Grupne radionice sa logopedom

Govor i iskustvo koje dete ima su u korelaciji. Iz tog razloga, logopedski tretman podrazumeva i pružanje različitih iskustava koja su detetu neophodna da bi počelo da koristi govor kao sredstvo komunikacije. Logopedska procena podrazumeva i procenu svih funkcija koje prethode razvoju govora i jezika (mišljenje, pažnja, socio-emocionalne reakcije, psihomotorike, ponašanje deteta prema ljudima, predmetima i igri).

Ispravna dijagnostika i rano započeti tretman u slučaju da postoji kašnjenje govora, presudni su faktori za pravilan razvoj govora kod deteta.

Grupne radionice sa logopedom imaju za cilj širenje vokabulara i kontinuirano praćenje dečjeg razvoja od strane logopeda. Rad se organizuje na principima inovativnih metoda, stimulacija igrom i nadogradnja na detetovu igru floor-time. Posebno naglašavamo učenje putem pozitivnog uslovljavanja koje je poznatije kao ABA metod – modifikacija ponašanja uz sistem nagrađivanja (nagrada je ono što dete odredi kao takvu). Takođe, praktikujemo učenje putem vizuelnih kartica uz isticanje važnosti razumevanja govora, muzikoterapiju, reedukaciju psihomotorike (usklađivanje motorne, psihičke i emocionalne stabilnosti deteta).

Deca imaju grupne radionice sa logopedom u okviru redovnog programa i sva deca iz vrtića učestvuju u ovim radionicama.

Saradjujemo sa Logopedskim centrom Pričalica.

Školica sporta

Sve više istraživanja ukazuje na to da fizička aktivnost u ranom detinjstvu pozitivno utiče na zdravlje mališana i to kako kratkoročno tako i dugoročno.

Fizička aktivnost u ranom detinjstvu pre svega uključuje aktivnu igru i mogućnosti da se deca slobodno kreću i istražuju svoje okruženje, koristeći pri tome veliki broj rekvizita. Deca će razvijati pravilno držanje tela (jačanje kompletne muskulature), upoznavanje sa osnovnim elementima iz raznih sportova, intelektualne sposobnosti i konativne karakteristike, samopouzdanje kroz isticanje u grupi, pozitivan stav prema sportu, motoričku osnovu za bavljenjem bilo kojim sportom.

Trajanje pojedinačnog časa je 45 minuta.

Učesnici programa su deca od 2 godine do polaska u školu.

Muzičke radionice

Tokom izvođenja programa, deca će biti u mogućnosti da se kroz aktivan pristup, dakle sviranjem, upoznaju sa raznim instrumentima, prvenstveno onim prilagođenim njihovom uzrastu. Slušanje muzike je jako bitan vid muzičkog obrazovanja, jer se na taj način razvija analitičko mišljenje.

Kroz muzičke radionice omogućavamo deci osnovni vid obrazovanja o muzičkoj teoriji i mogućnost da imaju naučni pristup izučavanju muzike, što pomaže boljem razumevanju iste, a samim tim i dovoljno samopouzdanja u izboru slušanja njima odgovorajućeg muzičkog žanra. Deca će biti u prilici da slušaju uživo izvođenje raznih instrumenata, kao i raznih izvođača, nakon čega će biti podstaknuti da komentarišu, postavljaju pitanja, kao i da ostvare fizički kontakt sa instrumentom.

Glavni ciljevi programa su:

 • razvoj muzičkih sposobnosti
 • razvoj vokalnih sposobnosti
 • pravilno disanje
 • pravilan izgovor slogova i reči
 • razvoj osećaja za ritam
 • razvoja osećaja za melodiju
 • uspostavljanje tonaliteta i održavanja istog
 • aktivno učestvovanje u svetu muzike
 • muzičko opismenjavanje
 • razvoj timskog duha
 • razvoj osećaja ostvarenosti i samopouzdanja
 • razvoj sitne i krupne motorike
 • podsticanje na fizičku aktivnost
 • prikaz muzike kroz druge vidove umetnosti-sinteza umetnosti
 • kulturni razvoj
 • muzički bonton

Radionicu vode jedan ili dva predavača uz konstantan nadzor nekoga od osoblja predškolske ustanove.

Naš saradnici su iz muzičke radionice Udruženje Platno.

Trajanje pojedinačnog časa je 45 minuta. Učesnici programa su deca od 2 godine do polaska u školu.

Individualni časovi klavira

Naučno je dokazano da, samo slušanjem muzike, aktiviramo receptore svuda u mozgu koji se tiču i kognitivnog i emocionalnog razvoja. Kada sviramo neki instrument, nastaje pravi vatromet koji stvara jake veze između leve i desne hemisfere mozga, što je jako bitno u odrastanju deteta, a kasnije u životu usporava odumiranje moždanih ćelija, kao i verovatnoću od oboljenja kao što je Alchajmerova bolest. Bavljenje muzikom mnogo doprinosi razvoju deteta, a nikako ne može da mu naudi.

Povedeni ovom idejom, razvili smo poseban program koji se tiče individualnog pristupa deci predškolskog uzrasta. Prvenstveno preporučujemo individualne časove klavira iz više razloga:

 1. Svirajući klavir koristimo svih deset prstiju, obe ruke, što pozitivno utiče na razvoj sitne motorike.
 2. Klavir je harmonski instrument, te time poboljšavamo spacijalnu inteligenciju.
 3. Za decu predškolskog uzrasta je jako bitno da što pre dobiju rezultate kako bi dobili podsticaj za dalje učenje. Na nastavi klavira je to zagarantovano, jer svako dete već na prvom času savlada kompoziciju, ili bar njen deo.

Nakon godinu dana sviranja klavira, detaljne procene sposobnosti, kao i brzine i kvaliteta razvoja istih, usmeravamo dete na dalje muzičko školovanje, da bi nastavilo da svira klavir, ili da bi prešlo ili čak dodalo još neki instrument. Ako mislite da Vaše dete nema sluha,

Dovedite ga kod nas kako bismo Vas razuverili u to. Zapamtite, svako ljudsko biće ima vrlo istančan sluh, a na nama je da pomognemo njegov razvoj. Časove sprovode naše muzičke saradnice iz udruženja “Platno”.

Probni čas je uvek besplatan i na raspolaganju je svima.

Trajanje pojedinačnog časa je 45 minuta.

Relax Kids program

Relax Kids ima za cilj da deci omogući pristup različitim jednostavnim, ali delotvornim tehnikama opuštanja, svesne pažnje kao i tehnikama za kontrolu stresa koje uče i usvajaju na zabavan i kreativan način. Opuštanje, svesna pažnja i pozitivan pogled na svet je ključni za dobro stanje duha, samopoštovanje i emotivno stanje.

Kroz Relax Kids program deca:

 • savladavaju tehnike opuštanja i smirivanja stresa
 • svakodnevno koriste tehnike opuštanja
 • poštuju prednosti opuštanja
 • postaju svesni svojih osećanja i uče tehnike koje im mogu pomoći da izađu na kraj sa njima
 • zabave se dok vežbaju i uče kako da se opuste
 • razviju svest o svom telu i prostoru
 • steknu mentalnu i fizičku kondiciju
 • poprave svoje ponašanje
 • imaju bolju sliku o sebi i više samopoštovanja
 • sami sebe uteše
 • postanu odlučniji

Trajanje pojedinačnog časa je 45 minuta.

Naši partenri sa kojima sarađujemo u okviru Relax Kids programa.

Učesnici programa su deca od 3 godine do polaska u školu.

Škola plivanja

Značaj i uticaj plivanja na decu je nemerljiv. Plivanje je posebno značajno i zbog činjenice da pomaže i pospešuje pravilno držanje tela i razvoju svih njegovih delova. Na ovaj način sprečavaju se potencijalni deformiteti kod dece i mladih poput ravnih tabana ili krive kičme(kifoza i skolioza). Redovno bavljenje plivačkim sportom ojačaće pre svega ruke, leđa i  rameni pojas svakog plivača i dati mu izuzetnu koorijentaciju u vremenu i prostoru.

Razvoj sposobnosti kao što su ravnoteža, dimanika, brzina, hrabrost i koordinacija, utiče pozitivno na opštu inteligenciju deteta i njegovu sliku o sebi i drugima kao I sticanje samopouzdanja . Plivačke veštine koje od plivača zahtevaju da pokaže svoje umeće i znanje, takmičeći se u plivačkim stilovima sportskog plivanja, stvaraju osećaj samopouzdanja i izuzetne snalažljivosti.

Royal wellness center škola plivanja pruža idealne uslove za trening na moderno opremljenom bazenu dimenzija 24×6 metara i dubine 130 centimetara. Temperatura vode u bazenu se konstantno održava na 28-29 stepeni, dok je temperatura vazduha 26-28 stepeni. Jedan čas traje 45 minuta a za rad sa decom u predškolskom uzrastu anganžovan je jedan učitelj plivanja na 8 polaznika.

Razvojno savetovalište

Razvojno savetovalište služi kao stručna pomoć u rešavanju određenih razvojnih problema kod deteta ili pomoć prilikom podrške i jačanja nekih detetovih snaga i prednosti. Savetovalište je tu ukoliko imate potrebu da podelite Vaše nedoumice u vezi sa razvojem deteta ili njegovog vaspitanja. Dečji psiholog će Vam pružiti efikasne metode za vaspitanje i korisne savete u vezi sa psihološkim razvojem Vašeg deteta.

Ovu uslugu možete dobiti kada god imate potrebu za tim bez nadoknade.

Međunarodno obdanište

Svake godine u junu  obezbeđujemo učešće u projektu koji se sprovodi u okviru organizacije

AIESEC Srbije. Projekat „Međunarodno obdanište“ je podržan od strane Ministarstva prosvete

Srbije, i ima za cilj upoznavanje dece sa multikulturalizmom, razvijanje socijalne odgovornosti i zajedničke tolerancije uz sticanje raznih socijalnih veština. Naime, stručni tim AIESEC-a pažljivo bira praktikanta koji u vrtiću provodi pet nedelja svakog juna. Prijave praktikanata stižu iz celog sveta. Biramo osobe sa najboljim kvalifikacijama za rad sa decom, uz koje deca uče jezik, uče o najpoznatijim karakteristikama određene zemalja i o njenim specifičnostima. Deca usvajaju znanja brzo i lako, jer je program intenzivan, a praktikant provodi po pet sati na dan sa decom i ostvaruje direktan i neposredan odnos sa njima.

Učesnici programa su deca od 2 godine do polaska u školu.

Prevoz dece

Ova usluga podrazumeva mesečni prevoz dece na relaciji kuća-vrtić-kuća.

Noćenje u vrtiću

Deca imaju mogućnost noćenja u vrtiću kada povremeno organizujemo noćenje na zahtev roditelja ili zbog želje naših mališana. Deca imaju večeru i doručak, tematsku žurku i spavanje u vrtiću sa vaspitačima. Ova aktivnost je uvek zanimljiva deci, a realizujemo je sa ciljem osamostaljivanja dece i pripreme za odlazak na rekreativnu nastavu sa drugarima i vaspitačima.